Rineke Hollemans

Noorderes 12

9407 TH Assen

T: 0592 311 507

rinekehollemans@home.nl

 

Home.

Intro.

Biografie.

Werken.

Expositie.

Verkoop.

Kontakt.

Links.

Atelier.

www.houtsnede.nl / De houtsnede website van Nederland...

 

Zeefdruk

De 20e eeuwse techniek van het zeefdrukken is omstreeks 1930 ontwikkeld als variant van sjabloneren. Een fijn gaas (de zeef) wordt op een lijst gespannen en, met de hand of fotografisch, gedeeltelijk ondoorlaatbaar gemaakt. De inkt wordt door de doorlatende delen geperst en vormt een egale afdruk op het papier.

 

Computerprint

Sinds het prille begin rond 1960 hebben de technische mogelijkheden voor de computergrafiek zich snel ontwikkeld.

Digitale grafiek staat met een been in de traditie van de grafiek en met de andere in de nog jonge wereld van de nieuwe media. Elke vorm van grafiek kent de weg van ontwerp via intermediair (het op enigerlei vastleggen van het onderwerp in reproduceerbare vorm) naar het uiteindelijke afdrukken op een beelddrager. Bij digitale grafiek wordt dit traject geheel of grotendeels elektronisch afgelegd. Zoals de etser een plaat koper of zink bewerkt, de lithograaf de steen, de hoogdrukker hout of linoleum, zo werkt de digitale graficus met een beeldscherm en is de muis of digitale pen de vervanger van etsnaald, burijn of guts, De printer geldt veelal als de vervanger van de drukpers, al kan het computer gegenereerde beeld ook wel langs andere weg (bijvoorbeeld fotografisch of als een zeefdruk) worden gereproduceerd. Er kunnen ook mengvormen ontstaan van "oude" en digitale technieken, waarbij niet altijd precies is aan te geven waar de grens loopt tussen de computer alleen als hulpmiddel en digitale grafiek in de ware zin van het woord.

Wilt u meer lezen over "Digitale grafiek"? Lees: Digitale grafiek-een hele kunst van Rineke Hollemans, Cees Swart en Ineke Lambers

1e druk april 2000 ISBN 90-805618-1-9

2e aangevulde druk oktober 2000 ISBN 90-805618-2-7

 

 

 

Volgende pagina